Økoimperialisterne

Hvad alle har misforstået er, at planter kan kommunikere med hinanden og os ved at afgive ethylen, men ikke bare det… Faktisk er alle planter forbundet. Vi taler om træer, der kan kommunikere gennem rodnettet og dele næringsstoffer i fuldstændig selvopofrelse for det svage. Vi taler om planter, der ved at dele deres kemiske forbindelser kan manipulere med dyrene, der spiser deres frugter, og insekter der sætter sig i deres blade. Forestil jer at I, ligesom jeg, kan forstå disse komplekse kommunikationsmønstre. Gennem planternes liv kan vi bedre forstå hinanden – og dem. Vi må sprede væksten, så moderjord igen kan blive den altdominerende vækst i verden.

 – Yppersterpræst Alkimos

 

Økoimperialisterne er en udbrydergruppe fra firmaet Greenhouse. Økoimperialisterne er af den holdning, at Greenhouse er blevet for kapitalistiske og forretningsorienterede, og på den måde er blevet korrumperet af materialismen, som har fjernet fokus fra deres vision om et mere biodynamisk samfund. Økoimperialisterne er en nyopstået bevægelse der, grundet den kritiske klimamæssige forårsaget af rumskibets nedstyrtning af  situation i BK48, hurtigt har fået mange tilhængere. Disse økoimperialister, som de kalder sig selv, forkaster alle former for teknologi, som de mener er i uoverensstemmelse med verdens sande beskaffenhed. Økoimperialisterne arbejder for en fremtid, hvor mennesket lever sammen i naturtilstanden, hvor der ikke findes bydannelser og mekanisk teknologi, fordi disse skaber et usundt miljø, hvor tanker ikke kan flyde frit. Økoimperialisternes verdenssyn er formet ud fra teorien om, at alle planterne har en fælles intelligens og derigennem kan kommunikere og dele næringsstoffer med hinanden i et internt organisk netværk.

Økoimperialisterne er organiseret i et topstyret hieraki. I toppen findes de såkaldte ypperstepræster, som organiserer, leder og fordeler opgaver nedad i pyramiden. Under ypperstepræsterne er de såkaldte forkyndere og nederste gruppe kaldes akolytter. Som medlem af Økoimperialisterne forventes det, at man afleverer sin formue til fællesskabet; vejen mod et nyt samfund kræver fuld dedikation fra alle tilhængere.

Comments are closed.