Verdenshistorie

Jeg skriver dette dokument med forbehold for, at den tidligste beretning om denne verdens opståen kan være usand. Myterne om fortiden er kun, indtil nu, blevet viderebragt gennem mundtlige overleveringer. Jeg vil derfor med dette dokument forsøge at bringe orden i kaos og nedfælde, hvad der er op og ned i denne verden.

Villum Uranienborg – et tilfældigt skrivende subjekt.

 

? – 0 – Mytologi

En mindre gruppe af forskellige individer – både mennesker og andre, for os, ukendte racer  ankom til den mørke plads gennem flere uafhængige dimensionsdøre. Sagnene fortæller, at de alle var på vej væk fra Kalrak – et plan i kraftigt forfald. En ondskabsfuld mørk magiker, kaldet Rotten, hans undersåt fyrst Ragnar, og deres stab af kejserlige embedsfolk havde tiden forinden regeret Kalrak under et rædselsregime. Rotten og Ragnar blev eftersigende udslettet og med dem også de tråde af magisk essens, der holdte planet sammen. Deres mørke magi havde ikke blot været en pestilens for Kalraks beboere, den havde også tappet alle kræfterne fra planet, som bagefter bare var en tom magisk hinde uegnet til beboelse.

 

Gruppen, som ankom til pladsen, blev anført af to mægtige væsner – en mand og en kvinde. Manden, som blev kaldt Hunden, var et flyvsk, udadvendt og kaotisk planvæsen. Kvinden var en dæmon med funklende og forførende gule øjne samt horn i panden. Ifølge sagnet var hendes navn Nellie. Hunden og hans rodede og impulsive magiske sind havde sørget for at åbne dimensionsdørene, således at Kalraks beboere kunne slippe væk.

 

På pladsen tog fire udefrakommende entiteter imod gruppen af nyankomne. Alle stod de tæt i nattens mørke. Entiteternes hud var i forskellige nuancer af grå og grøn. Deres ansigter kolde som is. Da entiteterne begyndte at tale, lød deres stemmer på én gang afslappede og myndige men samtidig vanvidsfremkaldende; som mentale syle af angst og paranoia. Da den ene af entiteterne havde afsluttet sin talestrøm, begyndte det at udtale nogle magiske besværgelsesagtige sætninger. Planet forandrede sig. Hvad der derefter skete, er uklart, men sikkert er det, at den verden som opstod bagefter var meget anderledes end den forrige, selvom der stadigvæk må være rester tilbage af Kalrak. Mørk magi forgår ikke så let.

 

År Nul – Begyndelsen

De første beretninger om menneskets eksistens, efter den mytologiske fortid, er overleveringer fra et samfund, hvor entiteterne brutalt herskede over menneskene. Entiteterne slavebandt menneskene og brugte deres arbejdskraft til at opføre avancerede bygningskomplekser til entiteternes højteknologiske samfund. Pludselig en dag var entiteterne væk og mennesket alene. De greb chancen og flygtede dybt ned i jordens indre. Af frygt for disse rædselsfulde væsners mulige tilbagekomst, vendte de sig aldrig rundt og stillede heller aldrig spørgsmåltegn ved entiteternes pludselige forsvinden. Dertil var de for skræmte.

 

Efter en årrække under usle levevilkår i mørke underjordiske gange bevægede den første gruppe af mennesker sig forsigtigt igen op til jordens overflade. Hvor længe de havde gemt sig, er indtil videre svært at blive klog på. Måske kan fremtidige arkæologiske fund oplyse os yderligere?

 

Kvinden der ledte den første lille gruppe af modige mennesker, som trodsede frygten, var legenden Mila Janow – en målsat og intelligent finmekaniker. Mila og hendes lille gruppe af nysgerrige eventyrer har med egne ord fortalt mig om synet, der mødte dem. Jorden var, som forventet, udpint og ødelagt. Overalt lå stumper af elektroniske apparater, der måtte være resterne fra entiteternes storslåede og komplekse teknologi. Men der var også levende væsner; mutanter. Nogle deforme, uintelligente og voldelige skabninger, der måske engang havde været mennesker. Mila tog igen teten og stod i spidsen for et team, der undersøgte apparaterne, og kæmpede imod de mutanter, de mødte. Under Milas kyndige vejledning lærte de langsomt at bruge teknologien ved at gå systematisk og videnskabeligt frem. Med forståelsen for den fremmede teknologi gik mennesket en ny tilværelse i møde – nye muligheder åbnede sig for menneskeracen.

 

År 10 – Civilisation og bydannelse

Med hjælp fra den nye teknologi blev menneskenes samfund langsomt genopbygget. Ingen kunne vide, at man en tidlig morgen i begyndelsen af året 10 skulle gøre et fund, der ville blive starten på et nyt paradigmeskift i den menneskelige erkendelse – en ny højteknologisk æra var på vej. Fundet af MIRK, en avanceret supercomputer, blev starten på den teknologiske revolution. Man fandt, efter grundige undersøgelser, ud af at MIRK var koblet op på et vidtspændende globalt netværk, man kaldte det Nettet. Først var mange imod at undersøge Nettet nærmere. Man ville ikke risikere at tiltrække sig opmærksomhed fra entiteterne eller det, der var værre. Men mennesket er et nysgerrigt væsen, og selv ikke risikoen for atter at opleve år med lidelse kunne holde dem alle væk. MIRK blev undersøgt grundigt, men det lykkedes ikke at finde ud af, hvem computeren var koblet sammen med og hvad eller hvem, der var nettets ophav og skaber. Derfor var der en stor gruppe, som troede på, at den ukendte vært måtte være en slags guddommeligt væsen udefra, en forklaring som vandt mange tilhængere hurtigt. Cyberkulten mirkOS var født. På Nettet kunne man finde svar på det meste, og menneskenes samfund oplevede en hastig fremgang – en guldalder. Ud af dette opstod byen, som vi kender i dag. Da byen skulle navngives programmerede cyberkultisterne computeren MIRK til at udregne den perfekte algoritme. Resultatet skulle være navnet på byen. Efter næsten et halvt år kom svaret endelig; BK48.

 

Økonomi, demografi og opdagelsen af meta-mennesket

En blanding af forventningens glæde og frygt må have siddet i de fleste, da man en dag, gennem Nettet, fik skabt kontakt til andre derude. Som forventet var mennesket ikke alene – også andre samfund af mennesker var koblet på. Gennem Nettet fik man etableret kontakt og alliancer og små forskelligartede samfund og provinser skød op rundt om byen BK48.

Provinserne voksede hurtigt grundet handel og fremadstormende kapitalisme. Grådigheden og materialismen blev det styrende princip i provinserne, hvor dem med flest ressourcer kom til at bestemme. Resultatet blev dannelsen af et magtfuldt netværk af hovedrige købmænd, som skabte en elektronisk møntfod kaldet BITS. Netværket af købmænd allierede sig med sultne lejesoldater, der føjede købmændenes mindste vink i håbet om at få en bid af kagen. Gennem en hurtig magtdemonstration, uden de store voldelige optrin, blev møntfoden BITS bestemt som eneste gangbar valuta i hele den kendte verden. Mange så muligheden for at skabe en profitabel forretning og nå til tops, og i løbet af kort tid etablerede store firmaer sig. De første af disse firmaer blev rige på at sende ekspeditioner ud til den uopdagede golde ødemark. I ødemarken gjorde de endnu en opdagelse så betydningsfuld, at disse ekspeditioner ikke kun skulle blive husket for kæmpemæssige fund af efterladte og glemte rigdomme, men derimod opdagelsen af en anden og førhen ukendt race; meta-mennesket. Først troede man, at meta’erne – som de blev kaldt – var mutanter, men de viste sig at være anderledes.

 

Meta-mennesket

Snart skulle man nå til den erkendelse, at meta-menneskenes DNA adskilte sig mærkbart fra det ordinære menneske. Meta’ernes DNA-kode er stærkere og mere kompleks, ligesom at deres IQ gennemsnitligt er en smule højere end et almindeligt menneskes. Fælles for alle meta-mennesker er, at de alle er bærere af abnormaliteter i forskellige afskygninger og i større og mindre grad. Nogle af dem er elegante, blege i huden og har spidse ører. Andre er mere rå, stærke og fulde af skrækkelige deformiteter. Endelig er der også observeret en del, som er lavstammede og har spidse hugtænder. Ligesom det forholder sig med os almindelige mennesker, kan der ikke opstilles generaliserbare personlighedstræk for meta-mennesket. I deres sind og væremåde er de ligeså forskellige som os. Som tiden gik, lærte mennesket og meta-mennesket (for det meste) at leve fredeligt sammen. De formerede sig uden at skele til forskellighederne i deres grundlæggende DNA-kode, selvom der selvfølgelig var (og er) skeptikere blandt begge grupper, der anser det for en forbrydelse mod naturen at sammenblande de to racer.

 

BITS-Krieg

En tilfældig morgen vågnede de fleste af høj støj fra de mange offentlige højtaleranlæg og skærme, der er opstillet i BK48. Beskeden var chokerende og ikke til at tage fejl af: En gruppe anonyme og destruktive hackere erklærede krig mod grådighed og finansiel spekulation. Hackerne ville slette møntfoden BITS. Den kontroversielle meddelelse blev modtaget med forskellige reaktioner blandt borgerne. Nogle var henrykte, andre rædselsslagne over hackernes hensigter – BITS-Krieg var en realitet.

Krigen blev primært udkæmpet på Nettet, som fra da af blev et ustabilt og farligt sted at opholde sig. Selvom man ikke er fysisk til stede på Nettet, findes der alligevel måder, hvorpå man kan påvirke brugeren – både fysisk og psykisk. Krigen stoppede efter kort tid brat, da endnu en chokerende nyhed, allerede efter få dage ramte storskærmene. Gruppen af sabotage-hackere afslørede deres identitet offentligt. Cyberkultisterne fra organisationen mirkOS påtog sig officielt skylden for aktionen. Sammen med et par af de øverste og rigeste købmænd blev en officiel fredsaftale forhandlet. Den officielle melding lød på, at ingen var tjent med krigen. Ofrene på begge fronter var nedslidende og for indgribende i folks hverdag. Om kultisterne virkelig var dem, som oprindelig startede BITS-krigen, eller om de blot påtog sig skylden for at skabe fred, er ikke til at vide, men faktum er, at der efterfølgende blev skabt en form for verdensfred, som til stadighed er gældende. Nettet er dog fortsat et risikabelt sted at færdes.

 

Printeren og verden som den ser ud nu

For ganske nylig, i et område nær computeren MIRK, fandt en gruppe hackere kort tid efter krigens afslutning printeren. Med printeren blev BK48 det mest attraktive sted at opholde sig i hele den kendte verden. Da maskinen sikrer nem adgang til stort set alt, hvad man måtte have brug for i hverdagen og for at overleve. I disse tider valfarter mange til BK48 grundet byens fremstormende vækst og forretningspotentiale affødt af printeren. Hvis man vil noget her i verden, er BK48 for tiden stedet at opholde sig, hvis man kan forsikre sig. Ellers ryger man ligeså hurtigt ud, som man er kommet.

Hvad der herfra vil ske, vil tiden vise. Som beboer i BK48 vil du formentligt komme til at spille en afgørende rolle for verdens fremtid, hvis du altså tør tage del i den.

Læs også: Settingbeskrivelse – Personer i BK48 – Subkulturer – Teknologi & Magi – Racer

 

Comments are closed.